Dina personuppgifter är i trygga händer. Läs vår integritetspolicy.

På Friskis&Svettis Uppsala värnar vi om våra medlemmars personliga integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Från och med 25 maj 2018, träder en ny förordning kallad GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Den innebär ett starkare skydd för dina personuppgifter.

För att ge dig en bättre insyn i vår hantering av dina personuppgifter har vi uppdaterat vår Integritetspolicy i linje med GDPR.

Syftet med vår Integritetspolicy är att du ska veta hur vi på Friskis&Svettis Uppsala behandlar dina personuppgifter. Vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka premisser. Vi rekommenderar att du läser den.

Nedan kan du läsa en kortfattad version av vår Integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser den.

Här kan du ladda ner den fullständiga versionen vår Integritetspolicy (pdf):
 
Integritetspolicy Friskis&Svettis Uppsala

 

KOMPRIMERAD INTEGRITETSPOLICY

Allmänt
För oss på Friskis&Svettis är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs när vi behandlar dina personuppgifter inom vår verksamhet.

Tillämpningsområde
Denna Integritetspolicy gäller för all Friskis&Svettis Uppsalas behandling av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som befintlig, eller potentiell, medlem.

Insamlade personuppgifter
Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du blir medlem hos oss, vid din användning av ditt träningskort och våra tjänster samt när du efterfrågar information från oss för att potentiellt bli medlem. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter, personnummer, inloggningsuppgifter, betalningsuppgifter samt träningsstatistik. Ibland hämtar vi även in uppgifter från andra källor såsom Statens personadressregister SPAR för att verifiera dina uppgifter.

Vår användning och delning
Vi på Friskis&Svettis Uppsala behandlar dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande ändamål:

  • Administrera ditt medlemskap, tillhandahålla våra tjänster till dig i enlighet med våra skyldigheter gentemot dig som medlem, följa upp att du använder dig av våra tjänster i enlighet med medlemsvillkoren, erbjuda dig en bra medlemsservice samt fastställa och försvara rättsliga anspråk,
  • Förvalta, planera och utveckla vår verksamhet och vårt träningsutbud,
  • Marknadsföra våra, andra Friskis&Svettis-föreningars och samarbetspartners tjänster och erbjuda dig medlemsförmåner i samarbete med dessa föreningar och samarbetspartners,
  • Uppfylla våra rättsliga förpliktelser angående t.ex. bokföring, revision och skatteregistrering, och
  • Möjliggöra och upprätthålla en trygg träningsmiljö i våra lokaler samt förebygga och anmäla brott mot Friskis&Svettis Uppsala och våra medlemmar.

Vi behandlar inte dina personuppgifter för något annat oförenligt ändamål och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra Friskis&Svettis-föreningar, våra IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer inte i något fall att sälja dina personuppgifter till en tredje part.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina personuppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av behandlingar av dina uppgifter. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, våra behandlingar av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Friskis&Svettis i Uppsala IF, org.nr. 817602-5081
Väderkvarnsgatan 16
753 29 Uppsala
018-55 84 90
gdpr@uppsala.friskissvettis.se
Kontakta oss

Öppettider

Ekeby

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Fyrishov

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 21.30 21.30 21.30 21.30 19.30 18.00 21.00
 

Ultuna

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Väderkvarn

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.30

v. 32-33: 6/8-19/8

Stängningstiden anger det klockslag du ska ha lämnat anläggningen.

Några ord från...

Ingrid Hovstadius, verksamhetschef

Till alla duktiga och glada medlemmar.
Till mina vänner.

Allt har sin tid. Det har nu blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen som verksamhetschef för Friskis&Svettis Uppsala. Jag har efter långt och moget övervägande beslutat mig för att sluta vid årsskiftet 2018/2019.

Läs mer

Vad tycker du?

Facebook