Årsmöte 2018

Välkomna till Friskis&Svettis Uppsalas årsmöte torsdag 26 april klockan 18 på Ultuna.

Senast den 5 april ska eventuella motioner vara inlämnade.


Så här skriver du en motion:

  • En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten, exempelvis fler pass av en befintlig träningsform, är du välkommen att kontakta verksamhetschefen.
  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Observera att om du har flera ämnen så skriv flera motioner.
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Ange ditt förslag till lösning och de argument du har samt även kostnadsförslag om det är möjligt.
  • Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, datera och ange respektive medlemsnummer (se ditt träningskort).


Lämna in på något av följande sätt senast 5 april:

  • Posta till Ingrid Hovstadius, Friskis&Svettis Uppsala,
    Väderkvarnsgatan 16, 753 29 Uppsala
  • Lämna in på föreningens kansli på Väderkvarnsgatan 16
  • Maila till ingrid.hovstadius[a]uppsala.friskissvettis.se (ersätt [a] med @)

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.

Årsmöteshandlingar:

Protokoll Årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Budget 2018

Verksamhetsplan 2018

Dagordning 2018

Proposition 1: Förändrade stadgar

Bilaga 1: Normalstadgar F&S Uppsala 2018

Arbetsordning för valberedningen

Valberedningens förslag 2018

Motion: Indoor Walking till Uppsala 2019

Motion: Öka tillgängligheten för transpersoner

Styrelsens yttrande avseende motioner 2018

 

Av miljöskäl kommer vi inte att göra utskrifter av alla handlingar inför årsmötet.

Öppettider

Ekeby

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Fyrishov

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 21.30 21.30 21.30 21.30 19.30 18.00 21.00
 

Ultuna

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Väderkvarn

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.30

v. 32-33: 6/8-19/8

Stängningstiden anger det klockslag du ska ha lämnat anläggningen.

Några ord från...

Ingrid Hovstadius, verksamhetschef

Till alla duktiga och glada medlemmar.
Till mina vänner.

Allt har sin tid. Det har nu blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen som verksamhetschef för Friskis&Svettis Uppsala. Jag har efter långt och moget övervägande beslutat mig för att sluta vid årsskiftet 2018/2019.

Läs mer

Vad tycker du?

Facebook