Drogpolicy

Friskis&Svettis ska vara en trygg miljö och medlemmarna ska med förtroende alltid kunna delta i Friskis&Svettis verksamhet. Vi har därför ett gemensamt ansvar att motverka alla former av drogmissbruk.

Vår syn på droganvändning delar vi med andra Friskis&Svettis-föreningar, vilket också innebär att vi stödjer de riktlinjer som finns inom Riksidrottsförbundet gällande alkohol och tobak, doping, (se även vår dopingpolicy) och kosttillskott.

Vår syn på alkohol
Respekt ska visas för dem som av någon anledning avstår från alkohol. Skälen kan vara medicinska, ideologiska eller andra. Men det finns också människor som inte vill avstå från alkohol, utan förknippar det med fest och avkoppling. I vår förening finns människor av båda sorterna. När vi inte tränar umgås vi ibland i andra sociala och festliga sammanhang. Om det då erbjuds alkoholhaltiga drycker så ska det också alltid finnas bra alkoholfria alternativ till de som vill ha detta. Alkohol ska förstås aldrig erbjudas medlemmar under 18 år.

Vår syn på kosttillskott

Genom användning av kosttillskott finns risk för misstagsdopning då många av dessa produkter inte genomgår några kontroller och att utvecklingen av nya produkter är expansiv. Friskis&Svettis Uppsala har en nolltolerans gentemot dopning och otillåtna preparat. Mot bakgrund av att man inte med säkerhet kan kontrollera om produkterna är kontrollerade avråder vi från användning av kosttillskott.

Verksamhetens roll och ansvar

Styrelsens, de anställda medarbetarnas och de ideella funktionärernas roll är att:

  • stödja samhällets och idrottsrörelsens mål och riktlinjer för att motverka drogmissbruk inom idrotten.
  • erbjuda en drogfri träningsmiljö.
  • föregå med gott exempel när det gäller attityder och värderingar kring droger.
  • vara uppmärksamma på signaler som tyder på nyttjande av droger för att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna hjälpa de som har problem.

Friskis&Svettis Uppsala ska verka för att alla medarbetare och funktionärer ska ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Bruk och påverkan av alkohol och droger inom våra respektive verksamhetsområden försämrar arbetsmiljön i stort och medför ökade risker för ohälsa och olycksfall. Av det följer förstås att det inte är tillåtet för medarbetare och funktionärer inom Friskis&Svettis Uppsala att vara påverkade av alkohol eller droger inom sina respektive uppdrag.

Föreningens drogpolicy utvecklas och revideras regelbundet av föreningens styrelse. Verksamhetschefen är ansvarig för att beslutad drogpolicy blir känd hos de anställda medarbetarna och de ideella funktionärerna samt att den regelbundet följs upp.

Ditt ansvar som medlem

Man kan aldrig "skydda" någon som man misstänker är missbrukare. Den bästa hjälp var och en kan ge är att tillse att personen ifråga erhåller professionell hjälp. Vid drogpåverkan eller nyttjande av droger i föreningens lokaler under träningstid samt vid misstanke om missbruksproblem, hör av dig till verksamhetschefen.

Öppettider

Ekeby

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Fyrishov

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Ultuna

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Väderkvarn

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.30

Stängningstiden anger det klockslag du ska ha lämnat anläggningen.
Särskilda öppettider gäller i samband med helgdagar.

Några ord från...

Ingrid Hovstadius, verksamhetschef

Vad var det egentligen som hände 2017?
Och vad är det som händer 2018?

Ännu ett härligt år är till ända och nu är vi ivriga att få komma igång med ett nytt, spännande och svettigt 2018! Vad hände i vår förening 2017? Och vad kommer att hända? Häng med så ska jag berätta.

Läs mer

Vad tycker du?

Facebook