Miljöpolicy

Friskis&Svettis Uppsalas verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Uppsala ska vara förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och aktivt främja en hållbar utveckling.

Med ovanstående som bakgrund ska Friskis&Svettis Uppsala

 • Sträva efter att förebygga eller minska sin samlade miljöbelastning genom ett systematiskt miljöarbete.
 • Fortlöpande förbättra sitt miljöarbete och låta detta utvärderas årligen genom en miljödiplomering.
 • Präglas av miljömedvetenhet i all sin verksamhet. Det innebär att i alla beslut ska miljöhänsyn vägas in.
 • Sträva efter att påverka sin omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning.
 • Ha en inköpspolicy som beaktar miljöhänsyn.
 • Tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang.

Detta har vi gjort:

 • Bytt till vindkraftsproducerad el.
 • Testat "gröna" löpband utan eldrift.
 • Vi säljer vattenflaskor så att du kan släcka törsten miljömedvetet. Köp en vattenflaska och fyll den gång efter gång med vårt goda kranvatten.
 • Vi har bytt ut vår gamla bil till en biogasbil. Bra för atmosfären.
 • Köpt två cyklar till personalen.
 • Alla träningskort är återvinningsbara. Företaget som tillverkar korten åt oss klimatkompenserar för frakten på alla kort och hanterar returerna av de uttjänta plastkorten. Har du ett gammalt kort kan du alltså lämna i det till oss.
 • Vi har inte kvar några tryckta scheman utan du hittar alltid det aktuella schemat på vår hemsida.

Öppettider

Ekeby

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Fyrishov

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 21.30 21.30 21.30 21.30 19.30 18.00 21.00
 

Ultuna

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Väderkvarn

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.30

v. 32-33: 6/8-19/8

Stängningstiden anger det klockslag du ska ha lämnat anläggningen.

Några ord från...

Ingrid Hovstadius, verksamhetschef

Till alla duktiga och glada medlemmar.
Till mina vänner.

Allt har sin tid. Det har nu blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen som verksamhetschef för Friskis&Svettis Uppsala. Jag har efter långt och moget övervägande beslutat mig för att sluta vid årsskiftet 2018/2019.

Läs mer

Vad tycker du?

Facebook