Styrelse

Friskis&Svettis Uppsala är en ideell förening, och som andra idrottsföreningar har vi en styrelse. I styrelsen sitter duktiga och drivande personer som är passionerat engagerade i Friskis&Svettis idé, syfte och verksamhet. Att fortsätta utveckla Sveriges roligaste träningsrörelse är deras främsta mål.

Styrelsen väljs vid årsmötet. Styrelsen för Friskis&Svettis Uppsala har sju ledamöter. Alla styrelseledamöter är motionärer/medlemmar som representerar medlemmarna. Styrelsen har ett övergripande ansvar för föreningens organisation, långsiktiga mål, strategi och ekonomiska förvaltning. Det operativa arbetet är till stor del delegerat till verksamhetschefen.

Styrelsens ledamöter

  • Claes-Göran Bernbäck, ordförande
  • Johanna Henriksson
  • Mats Högberg
  • Ann Lindberg
  • Marit Lindberg
  • Sara Stiernström
  • Ulf Wibåge


Kontakt: styrelsen[a]uppsala.friskissvettis.se
Kontakta oss via e-post, ersätt [a] med @. 

Tipsa valberedningen
Valberedningens ska ta fram förslag på personer som är lämpliga att ingå i styrelsen. Det finns två grundkrav:
Du ska vara medlem i föreningen och själv träna regelbundet.
Du ska ha personlig kompetens som föreningen kan ha nytta av.
Känner du någon som du tror kan tillföra kompetens och nya idéer, tipsa då gärna valberedningen.

Kontakt: valberedning[a]uppsala.friskissvettis.se
Kontakta oss via e-post, ersätt [a] med @.

Sammankallande
Lotta Wikman Öman 

Ledamöter
Anna Wahlgren
Mats Dafnäs

Här finner du:

Stadgar (rev 2013)

Arbetsordning för valberedningen

Protokoll från årsmötet 2016

Dagordning 2107

Protokoll Årsmöte 2017

Revisionsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Budget 2018

Verksamhetsplan 2018

Dagordning 2018

Protokoll Årsmöte 2018

Öppettider

Ekeby

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Fyrishov

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 21.30 21.30 21.30 21.30 19.30 18.00 21.00
 

Ultuna

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.00 09.30
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.00
 

Väderkvarn

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.30

v. 32-33: 6/8-19/8

Stängningstiden anger det klockslag du ska ha lämnat anläggningen.

Några ord från...

Ingrid Hovstadius, verksamhetschef

Till alla duktiga och glada medlemmar.
Till mina vänner.

Allt har sin tid. Det har nu blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen som verksamhetschef för Friskis&Svettis Uppsala. Jag har efter långt och moget övervägande beslutat mig för att sluta vid årsskiftet 2018/2019.

Läs mer

Vad tycker du?

Facebook