Våra värderingar

Friskis&Svettis startade 1978. Idén var att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Samt att göra det 
utifrån vissa ställningstaganden, ett antal värderingar som – även 
om de formuleras om ibland – ledare, instruktörer, värdar, sagoläsare, 
receptionister, styrelser, ekonomer, vaktmästare och andra bär omkring i sina träningssjälar. I dag har vi formulerat tolv sådana vägval. Förhoppningsvis gör de skillnad när vi möter dig. Och i allt vi gör.

12 anledningar till att vi gör som vi gör

1) Träning ska vara fri från 
krav på prestation
När man inte känner krav känner man sig fri och när man känner sig fri kommer lusten. Vårt sätt att leda, instruera och driva på får deltagarna att känna sig fria.

2) Träning ska utveckla 
hela människan
Musik och rörelser frigör känslor och hjälper oss att bygga upp förtroende för våra kroppar och 
oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man 
vill ha igen och igen.

3) Gränser ska testas
Andras och Friskis&Svettis sanningar bör alltid ifrågasättas. Inte bara för att det är kul att provocera utan för att det är ett bra sätt att starta diskussion och initiera utveckling. Att bara lyssna och lyda är inte Friskis&Svettis. Vi tar ut svängarna. Vi överraskar, tar risker och 
startar debatt.

4) Varje enskild medlem 
och varje idé är viktig
En ideell förening lever och utvecklas genom medlemmarnas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft. Varje medlem ska känna sig sedd och bekräftad. Varje idé och åsikt ska behandlas med största respekt. Vi odlar en kultur med en känsla av att ingenting är omöjligt. På så sätt håller vi liv i glädjen och energin i Friskis&Svettis. Alla kan påverka utvecklingen.

5) Träning ska vara lustfylld
Människan är byggd för rörelse. När vi rör oss mår vi bra. Men om vi ska röra oss regelbundet måste det vara kul. Träning ska vara en upplevelse. Vi som leder och instruerar lever ut i träningen.

6) Att mötas är lika viktigt 
som att träna
Vår idé om den lustfyllda träningen omfattar hela besöket på Friskis&Svettis, från första mötet med en välkomnande funktionär till "hej då för i dag". Vi eftersträvar inte bara klanderfri service, utan verkliga möten.

7) Människor kan ta ansvar 
för sin hälsa
Vi erbjuder träning, en möjlighet att lägga till en bra vana. Vi gillar inte pekpinnar och uttrycker därför inga synpunkter kring hälsosamt eller ohälsosamt leverne. Vi är snarare 
i upplevelsebranschen än i hälsobranschen.

8) Hög kvalitet är viktigt 
på alla områden
Vi vill vara bäst på det vi gör. Därför ska vi alltid hålla vårt löfte om att erbjuda både lust och hög kvalitet. Vi kan inte acceptera brister i träningen, men inte heller 
i till exempel lokalerna, ljudan­läggningarna eller it-systemet.

9) Det ska vara lätt att börja, 
lätt att fortsätta
Att vara medlem i Friskis&Svettis ska vara enkelt och inspirerande. Det ska vara enkelt att ha att göra med föreningen och enkelt att få träna på det sätt man önskar.

10) Att stå fri är värdefullt
Vi överväger varje samarbete mycket noga. Våra möjligheter att alltid och utan kompromisser agera i enlighet med våra värderingar är viktigt för Friskis&Svettis.

11) Att träna är inget märkvärdigt
Vi motarbetar all hysteri kring kropp och hälsa. Det är naturligt 
att träna.

12) Alla ska kunna träna
Människor har olika behov och upplever träningslust och rörelse­glädje på olika sätt. Somliga vill alltid ligga på gränsen, andra trivs bäst på mindre ansträngande nivåer. En del tycker att om att träna med redskap, andra nöjer sig med den egna kroppen. Klart att alla ska kunna hitta en träningsform man trivs med hos oss!

Öppettider

Ekeby

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 09.00 13.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 19.30 15.00 21.00
 

Fyrishov

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 09.00 13.00
Stänger 21.30 21.30 21.30 21.30 19.30 15.00 21.00
 

Ultuna

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar --- --- --- --- --- --- ---
Stänger --- --- --- --- --- --- ---
 

Väderkvarn

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.30

Vecka 28-29, 9/7 - 22/7  

Stängningstiden anger det klockslag du ska ha lämnat anläggningen.

Några ord från...

Ingrid Hovstadius, verksamhetschef

Till alla duktiga och glada medlemmar.
Till mina vänner.

Allt har sin tid. Det har nu blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen som verksamhetschef för Friskis&Svettis Uppsala. Jag har efter långt och moget övervägande beslutat mig för att sluta vid årsskiftet 2018/2019.

Läs mer

Vad tycker du?

Facebook